บริษัท ฟิงแทรค จำกัด
ผู้นำด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของระบบความปลอดภัย และ ระบบพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร เรามุ่งมั่นพัฒนาโซลูชั่นส์ที่สามารถนำประยุกต์ใช้กับแผนพัฒนาองค์กรตามความต้องการของลูกค้า เราออกแบบระบบให้รองรับการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ใช้ในรูปแบบของ Integrated Solution ที่รวมทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ สมบูรณ์แบบครบวงจรทั้งระบบ  ด้วยอุปกรณ์และสินค้าคุณภาพ ทันสมัย และ ทีมงานที่มีประสบการณ์ตรงมีความสามารถ บริการด้วยความจริงใจ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด
powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE